Przeznaczona

Przeznaczona

ISBN:
9,78163E+12
Автор:
Морган Райс
Издательство:
Lukeman Literary Management Ltd
Серия:
Wampirzych Dziennik?w
Тип:
Электронная книга
«Przeznaczona» можно купить в интернет-магазине «Литрес»!


Реклама. Рекламодатель ООО "Литрес" / ИНН 7719571260 / Litres.ru / Erid: 2Vtzqx9kwnn
W PRZEZNACZONA (cz??? 4 Wampirzych Dziennik?w) Caitlin Paine budzi si? ze snu i odkrywa, ?e przenios?a si? w przesz?o??. Musi ucieka? z cmentarza przed zgraj? wie?niak?w. Schronienie znajduje w wiekowym klasztorze w Asy?u, po?o?onym w okolicy Umbrii, we W?oszech. Tam dowiaduje si? o swoim przeznaczeniu i swojej misji: ma odnale?? ojca i staro?ytn? tarcz?, dzi?ki kt?rej ocaleje ludzka rasa. Jej serce wci?? usycha z t?sknoty za utracon? mi?o?ci? ?ycia: Calebem. Rozpaczliwie pragnie dowiedzie? si?, czy prze?y? podr?? w przesz?o??. Dowiaduje si? r?wnie?, ?e jej misja wymaga, by uda?a si? do Florencji. Sercowe sprawy ka?? jej natomiast spojrze? w stron? Wenecji. I wybiera Wenecj?. Caitlin jest poruszona tym, co tam zastaje. Osiemnastowieczna Wenecja jest osobliwym miejscem, w kt?rym m??czy?ni i kobiety nosz? wyszukane kostiumy i maski, i bawi? si? wystawnie. Ku swej wielkiej rado?ci rozpoznaje kilkoro najbli?szych przyjaci?? i spotyka si? z ciep?ym przyj?ciem w ich klanie. Z przej?ciem uczestniczy w Weneckim Balu Maskowym, najwa?niejszym, dorocznym ta?cu kostiumowym, gdzie jej nadzieja na odnalezienie Caleba od?ywa na nowo. Jednak nie tylko Caitlin potrafi podr??owa? w czasie. Wkr?tce zjawia si? Kyle, zdecydowany wytropi? j? i definitywnie pozbawi? ?ycia. Sam r?wnie? cofa si? w czasie. Zamierza uratowa? siostr? zanim b?dzie za p??no. Kiedy nadchodzi Bal, Caitlin rozpoczyna poszukiwania, jednak nie natrafia na ?adne oznaki obecno?ci Caleba. A? do ostatniego ta?ca. Ta?czy z zamaskowanym m??czyzn?, kt?ry kradnie jej serce. Jest przekonana, ?e to Caleb. Kiedy jednak nast?puje zmiana partner?w w ta?cu, zn?w go traci. Ale czy na pewno? Wkr?tce staje przed wyborem mi?dzy dwiema mi?o?ciami swego ?ycia i odkrywa, ?e nale?y uwa?a?, czego si? pragnie. Rado?? z odzyskania ukochanego mo?e wi?za? si? r?wnie? z tragedi? i z?amanym sercem. W kulminacyjnym, t?tni?cym wartk? akcj? momencie, Caitlin jest zmuszona zmierzy? si? z prawdziwym z?em, staro?ytnym klanem z Rzymu, najpot??niejszym, jaki kiedykolwiek istnia?. Warunkiem prze?ycia b?dzie u?ycie wszelkich ?rodk?w b?d?cych do jej dyspozycji. B?dzie musia?a po?wi?ci? o wiele wi?cej, ni? kiedykolwiek, aby ocali? tych, kt?rych kocha…
ISBN
9,78163E+12
Автор
Морган Райс
Издательство
Lukeman Literary Management Ltd
Серия
Wampirzych Dziennik?w
Тип
Электронная книга
 
Хотите купить ещё дешевле? Используйте секретное слово Лабиринт и получите дополнительную скидку!
Все кодовые слова и акции Лабиринта можно найти

<<< НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ >>>